שירים

תיברח

תיברח תיברח
גם לך מחכה המחר
תיברח רחוק ואל תחזור
תיחיה עים שקריך
תפלס את דרכך
תברח מהר
 אני כאן לא אשאר
תמשיך לזייף
תמשיך לפברק
אפילו המחר לא יחכה

תגובות