שירים

בחירה

המרחק  בין החופש לביני

כמו אדמה ופרח

שואף כלפי מעלה

נמתח להשתחרר.

בלי מילה ובחוזק מושכת לו כלפי מטה בשורשים.

 

גם אם יוותר ויקמל -

לעולם ישאר מכוחו.

 

גם אם חולד יחפור ויקום בו -

ישאר מזכרו.

 

 

תגובות