שירים

מעדנות

 

אין לי עליכם כלום,

שאינכם יודעים מי אני

ומה בַקָשָתִי וַתֵיעָש.

והוא, שיודע מי אני,

סהדי במרומים,

שהוא עושה מעל ומעבר

כדי לעשותני מאושרת.

ומה עושה סהדי?

מאיר ומעיר שמש וירח וכוכבים

ומצמיח דשאים ונשמות

וגם זו שלי לא נפקדה

וחוט של חסד נמשך עליה,

ההולך ומזהיב

מששת ימי בראשית

ונכרך על צווארי מעדנות,

למשכני איתו במעלות טהורים

ואין לי עליכם כלום.

 

 

 

 

©כל הזכויות שמורות לביתיה שלֵו 

 

תגובות