שירים

יצירה

 

הַוֻויָיה כולי

חוליות חוליות

למן אדם הראשון

ועד הנה,

נקווית במסדרונות

היקום, בתוך

מרק הִיולי

עולה, שרשרות

שרשרות

של חומר

גנטי מוצפן,

אל האטמוספירה.

 

השמש זורחת בתוך ראשי

ושוקעת בקצות אצבעות רגליי.

 

 

 

 

©כל הזכויות שמורות לביתיה שלֵו 

תגובות