שירים

נוגעת בצל

כל כך קרובה
ורחוקה
מושיטה יד
נוגעת בצל
מרגישה
חשה
בגוף
קרוב
מושיטה יד
נוגעת
בצל
שנעלם
בצעד
אדם

תגובות