שירים

קצת חייה קצת אישה

שריטות ששרטתי
אותך, נגעו
בנשמתך.
כבול באזיקים
של שעות וקנאה
אתה נאחז בי
כבקרנות המזבח

תגובות