שירים

הגיבור

הגיבורים שלנו
שונים מאתנו
הם רק אגדה
או איזה שהוא
מיתוס ענק

הגיבורים שלנו
מנותקים מאתנו
ולב בלי גיבור
עצוב כואב....

הגיבור שלי
לא נגע בי
אף לא התקרב
גיבור שלך נגע בך
בעינים באצבעות
בשפתים...
ואילו הגיבור שלי
לא נגע בי
אף לא התקרב
אלי לבי.

אני יודע שקשה לך
ועד כמה את עצובה
רק אל תמותי לי
מעצב
אהבי אותי
אהבי אותי
כי את
הגיבורה שלי

תגובות