שירים

זכרונות

 
 
את שאזכור
הן לא תזכור.
זכרונות מנושלים
מנשיות.
מילים ריקות
נמכרות במרכול,
מהססות
לא ממהרות לשום מקום.
גבריות מחוספסת,
קהה,
במסך עשן
וחוסר ודאות.

תגובות