שירים

היה כלֹא

היה כלֹא

 

            היה לי איש

טעיתי בקריאת שמו

או

שמי.

 
פרשתי מחצלת צִיָה.

חשבתי עשויה היא

שתי וערב.

 
חלץ נעליו

חלף לרוחבה

והלך.

 

                                                                    

תגובות