שירים

מתלולים

גם
אם סללת
כביש רווי מתלולים
אמצא את הדרך
העוקפת והקצרה
אל לבך.

תגובות