שירים

על הררי גלבוע

מרכסי גלבוע עד טל
תאיר, על הררי פסגות ארץ
לתהומות ההד ישוב רכות
יחריש  ויחשיך
מעזר מכל רע ונועם הליכות
והילה בשמש יומם
שומרם עד בוא הערב
נם
אמת מארץ תעיר

איש מפה-לפה לחרב נזעק

אלון זקוף עמד במטר
מלוא צמרות
נהרה העת  מי יתנקש
במלך כדבר האוב
בגיא מוות
בגו צמרמורות
מטוב עד רע לא שאל האיש
אתונות כל שביקש
עד הערב המחנה נגף
כלתה ממלכת
מתה גם המלכה.
מטר דמעות דם גלבוע על מתם
זלף
בעיתם ישב זחוח
נטרף מרוח דעת בין שוטים
אדמוני מנעים זמירות
 בין האיתותים
אוחז בנבל קשת  ושעת
הנבילות
נמשך מלך לעת ערב
בין החללים והנפילות
באי מעש יד
ולו להגמיע לוחמים במים
מנע ידו להרוות צמאים תקוות חסד
שמיים לחיים
בבוא המתים
נשא תפילות: שהחרב נפלה גם היא
בערב פיפיות,
משורר שירת קינות
ישראל מעל במות
אשריי המאמינים תמימים
בקינת שירים
שאינה העיתים
כיצד נפלו גיבוריו
מפסידנים לחוסר מעש
משכיל לאסף
שלא נפל כמותם למעט ברוח שטות
שיריו שאסף
במעלה תהילים
שעלתה במעלות מותם
על שגיונותיו ערב ערב
פולחת הרוח מעלליו
מספרת מתהפכת חרב על נדנה
ועל מוט רגלם
שגם ירח הכה צילם
ולא עמד הוא ליד ימנם
על פוחזיו מרי הנפש
הפושטים על כרמים
וחומסים
 
מנעים זמירות ישראל

אך נפלו גיבורים
ובאו הנשרים לפגרים
לסתות אריות איכה היו ננעצות
אוכלות כבנבלות  שאריות
והוא שר למנצח על שושן

אל מטר גם טל
עודו צורר זיכרם
הנעמים והאוהבים
ובנות הערלים.
ועוללים
מול דגון מחוללים
שהמלך מכותר נפל
מה הוא אמר?

אל טל ואל מטר
והיתר בספר הספרים ניכתב
בל יפואר בכתר מילים
שנפער בחרב לב המלך
והעת ההיא  תמוה
נותרה
כיצד אוחז אבן קלע
מצליף במצח בלע הפלישתי
מיועד לשאת קינות
חרוזות.
שמזוזות הלב דלפו דם
שבהררי גילבוע
החרבות פילחו ניצוצות
ורוצצות היו בתיקוות

איך נפלו גיבורים
ומנעים זמירות
שר להם מרחוק
מפנינים  את קינת שיר השירים.
XXX
 

 

תגובות