שירים

אותך

אוהבת אותך עבור מה שאתה
ובעבור מה שהנני
כשאני בחברתך.
אוהבת אותך בגלל
שאתה עוזר לי לבנות
מעצי חיי
לא מסוואה
אלא מקדש
וממעשה היומיום לא תוכחה
אלא שירה.
 
דע,
כי מאז הכרתיך
הגוף זוכר
וגם הלב
גם כשאתה רחוק
אתה קרוב.

תגובות