שירים

צלילי השתיקה

אוהבת
את צלילי שתיקותיך
יש בם
יופי מיוחד
כשהם אמיתיים
ומילותיך
הן המצפן שלי
בלילות חשוכים
רוצה אותך
במילים  ובשתיקות.
* * *
 
אוהבת
את צלילי שתיקותיך
יש בם
יופי מיוחד
כשהם אמיתיים
מילותיך,
כמצפן
בלילות חשוכים
רוצה אותך
במילים ובשתיקות.
* * *
 
אוהבת
את צלילי שתיקותיך
יש בם
יופי מיוחד
כשהם אמיתיים.
מילותיך
כמצפן
בלילות חשוכים
נתב דרכי אליך
בתשוקה ושתיקה.

תגובות