שירים

התעלפות

ריח התודעה

המחלחלת אל תוך מוחי

בצורת האמוניה החריפה

האמוניה שמזכירה

שלדעת היא חובה

והחריפות הנוראה

באכזבה

 

ריח האמוניה הוא הריח הנורא בעולם

של ההכרה החודרת אל נפשי.

תגובות