שירים

זכרון שנשאר

זכרון שנשאר לי ממך
ריח מבגדיך בארון
נר כבוי ליד החלון
הסדין שעל המיטה
והתמונה שלך עם הילדים בכיתה
עד לפני שנתיים
הייתי עולה לקבר
מניחה אבן או שתיים
לוחצת יד להורים
זה עצוב זה חודר לבפנים
ופתאום זה נפסק
כאילו אני כבר לא רוצה לזכור
חושבת שעל השנים לעבור
ולהשכיח את הכאב
להטמין את הזיכרון שבלב.
 
שלך ענבר.

תגובות