שירים

הליכה אחרונה (בעקבות אסון המסוקים 1997)

והולכים המלווים והולכים
ומתארכת הדרך מאוד
ומתגברים הבכי וקריאות השבר
ושותק הבן ושותק לעד
ולא ישמע עוד קריאות שמחה
לבואו, ולא ישא עוד ברכת פרידה
עם לכתו ולא יושיט ידיו לחיבוק
ולא יראה את אביו כחרס המנופץ
ולא יראה את אימו שמוטה לעד
הולך לו בשקט בדרכו האחרונה
להיטמן בין רגבים לחים וכבדים
ולא יראה ולא ייראה עוד

תגובות