שירים

ואינך

עצרי לכתך בטרם עת,

האטי קצב.

רפדי עצמך מור ולבונה,

שלחי אורך ללא אותם ספקות,

שליוו את חסדיך עם הנץ החמה.

 

צילו חופן דמותך,

ההולכת וקרבה אל המעיין

בו השתקפה דמותך.

 

ואינך.

 

 

תגובות