שירים

גרגרים

גרגרים פזורים לאורך השביל,

מסמנים את נתיב גלגליו

ההולכים ומתרחקים.

עמדה בוכייה, סנדליה מושלכים,  

שערה פזור,

מהול מליחות דמעותיה החמות.
 

מבטה התבדר עם רוח הקיץ השרבית,

שצרבה בלא חמלה את רכות לחייה.

תרמילה,
עמוס נדודים,

נישא שוב על כתפיה,

עייפות מצטברת של פרידות,

שהולכות ומתקשות.

 

תגובות