שירים

גורל

גנים רדומים

 מתעוררים

לשמע נעימה מזרחית

כאן

מרחק שנות אור

מהמקום הארור ההוא

נוצרת הכרה

במה שיכולתי להיות

תגובות