שירים

סחבה ירוקה

סחבה ירוקה
לעולם לא מתבלה
המון אנשים שירתה
רצפות ניקתה
על מגבים נתלתה
נסחטה,
קרצפה,
ליטפה,
כיסתה,
עטפה
כלי נוי שהשחירו הבהיקה
לעולם לא נחה
וכלום לא ביקשה
קצת התרככה
שטפוה
לייבוש בשמש תלוה
התייבשה
אך לעולם לא דהתה
 
 
           
 

תגובות