שירים

דואר

איך הייתי רוצה

 לחתום את כל הדראמה

 במעטפה

  ולשלוח אותך

לקיביני

תגובות