שירים

תיקנים

תיקנים    20.8.01

 

במטבח האפל / אצבעות אוחזות בסכין/ בצל מגיר דמעות / קליפותיו נושרות אל הרצפה / אווריריות /

כמו כנפי תיקנים / שבותקו / באותה רצחנות בה אני

נוהגת בכדור הבצל / ממתינות להאסף / בעת שאבחין

לבסוף / שלא בתיקנים עסקינן.

תגובות