שירים

שכחה

המחר צופן אתמול
עכור
ניתז כביב שופכין
על קירות אפלים.
זוהר הלבנה
מתקשט ברקיע
תם וחף מכל חטאת
מאיר פרוזדורים ומבוכי חיים
ורציתי להביס את האתמול
בעתיד חדש ורענן
שיטמין זכרונות בבור השכחה.

תגובות