שירים

אנשים אפורים

אנשים אפורים

לחצוב בתוכם

והם

ריקנות.

 

לדמוע בתוכם

מילים ללא תוחלת

והם

סובבים כגלגל

ללא תכלית

וכבים.

 

זרעים נתתי בידם

לטפח

חיים.

 

 

 

 

לדעת לתת
{לתת}

 

תגובות