שירים

חופש

הייתִי נְבוֹכה כּשדיבּרתָ בּעֵיניךָ,

מַניחה דְברִים לא גמוּרים

וחֲלוּלה מגִדרוֹת ההסטוֹריה.

מטַפּסת אֶל צוֹמת החלוֹמוֹת

שָׁם מָשׁיתָ אֶת גוּפי                

ולִבִּי גילָה את החוֹפש.

 

הזִכרוֹן מבוֹסס עוד

בּדַרכֵּי עוֹלמוֹת מתים

ואצְלךָ רֵיח הדבש-

מתִיקוּת חדְשָׁנית,

שְׂפתַיים אדוּמות

שְׂפתַיים רֵיחניות

נושְׁקות

נִמְזָגוֹת

מרחפוֹת בֵּין הטעָמים.

.

תגובות