שירים

עוצמת המילה

יש מילים כבדות
ישנן קלות
ישנן מכבידות
ישנן מלטפות
ואני במיוחד אוהבת
את המילים
האוהבות.
 
המילים האוהבות
אל מול סלעי המציאות
לרב מתנפצות
ומגיעות מילים חדשות
מחבקות,מלטפות.

תגובות