שירים

מעברים - קצר

הכל
עובר לי
ממול.
 
אני רוצה
שיעבור על יד
ואתה
רוצה שיעבור בתוכי.

תגובות