שירים

לישון

לישון

להניח את הראש על הכרית ולישון

ולא לחשוב ולא לדעת

לתת לחלומות לפשפש במחשבות

ולדלות מהם חלקי קרטון

שיורכבו  לפאזל מסובך ומעיק.

לישון,

להניח את הראש על הכרית ולישון

ולא להבין מה קורה מסביב

מדוע העכביש טווה את קוריו

סביב הראש הנח
 

וביקיצה

עכביש פאזל ענק יאמר

חזור לישון

חזור לחלום

חזור למוות הבטוח...

תגובות