שירים

בין כתבי החרטומים.

חיפשתי זכרונותיי
בין כתבי החרטומים
וההירוגליפים במצריים.
בשפות משונות
נמשכתי אליך.
אולי תשמע המייתי?
והמעט שהיה חלף
סערה בכוס מים
ששקעה בנפשי
ימים רבים.

תגובות