שירים

שומרת על כל הכאב

 

שומרת על כל הכאב,

ושוב מאבדת דרכי,

בסבך חדרי נשמתי,

בעלטת יסוריי.

 

שומרת על כל מכאובי,

ושוב על אספלט דם.

שומרת על קור דמעותי,

כי ימיס החום חוזקת אבוניי.

 

שומרת את כל סודותי,

כי ייפגע בי היגלה.

כי אין בן אדם חבר,

כי אין לסמוך על אחר-

שאינו אתה.

תגובות