שירים

פרחים

לא קעקעתי תמונות  על עורי

אך שם מתחת

זרמים חמים בוערים לימים.

 

הנחתי פרחים בתוכי

לשמר אותי כשאלך

ואתה לא תקטוף זיכרונות

שנוברים תחתי

ותַשקֶה

תשקה

ואהיה ממתינה

יפה כשהייתי.

 

תגובות