שירים

פרחים [תרתי משמע ]

היו אנשים שקטפו פרחים
ויש בני אדם שאת חיינו קוטפים
את דמנו שופכים ואנו מחרישים
שותקים... את פינו לא פוצים
 
היו פרחים שנבלו בגלל אנשים
היו יערות ובתים שנכחדו והמה לא יודעים
ויש אנשים שפורחים  ומהם הפרחים מתרחקים  
וישנם אנשים שמשולים לפרחים
פניהם זורחות  כשמש על שדה קוצים  
 
ואם מלחמות פורצות
פרחים נקטפים בשני הצדדים
ובכל צד יניחו על קברם זרים שונים
ואם תאונות נגרמות. זרי הפרחים יהיו עגולים 
ותמיד בסרט שחור יהיו כרוכים
 
ואם נשארו מספר צדיקים
הם נחבאים, על שאלות כבר לא עונים  
ואת אלו שרואים כבר לא שומעים
נחבאים הם אל הכלים, מרוע האחרים
 
 
אנשים תמיד היו רעים
ומולם טובים
טיפשים תמיד היו
וחכמים בהם שלטו
פרחים  תמיד נבלו
אחרים במקומם צמחו
 
ואם אחד כמוני נותר
 אל תקטוף עדיין לא מותר
ואם  יש עוד אחד כמוני
אל תכרות אין כל שוני
ואם לעד אשאר לבד
אל תשחית עדיין לא מאוחר
אשאר אותי לפרוח 
את קרני השמש על פני לזרוח
את עליי לרוח ללטף
 את עיניי שוב ארצה מחר לפקוח .
 
 

תגובות