שירים

16.9.07

אבד הרצון

לצרוח

 רק אדישות

וקצת דמעות

 

בים של מספרים ותאונות דרכים

אני טובעת

לא זועקת לעזרה

ובין המיית הלב הדופק בעוצמה על דפנות חזי

לבין תסכול מתמשך

גם אני נכנעת

תגובות