שירים

משהו [ אני מאמין שלכולנו היו ימים כאלו ]

משהו בראשי מצלצל נורא
כאילו משהו רע קרה
משהו גורם לי לפחד נורא  
כמו חפץ חד בלתי נראה
 
 
משהו קורה ואיני יודע מה
משהו מטלטל את נפשי
ומטיל עלי מורא
וחבריי אומרים לי אל תירא
 
משהו שוטף את גופי בזיעה קרה
משהו שקרה נוטף שנאה
אכול קנאה ,,איום ונורא
כמו אלו הקמים עלי לרעה
אלו ששנאתם אלי בערה
 
 
שום דבר נורא לא קרה
ואפילו לא גרם לי לפחד נורא
מה שצלצל נורא לא היה מורא
מה שנראה איום ונורא
היה בבואתי במראה
 
 
יש ימים כאלו שהכל נראה רע
יש ימים כאלו שעל עצמנו אנו
מטילים מורא
יש ימים כאלו שמחשבות רעות פורצות מהמגירה
יש ימים כאלו שכדאי לקחת הכל בחזרה
לשלוט במחשבה
ולקוות ששום דבר נורא לא קרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תגובות