שירים

מתמטיקה

5.10.07

 

בנוסחאות מסובכות

הוא מציב פתרון אחד ויחיד

בערבוביית מספרים ומשוואות מורכבות

הוא מוצא פשטות ועיקר.

 

הלוואי והייתי

מספר

בראשו של אבא.

 

 

תגובות