שירים

רטרוספקטיבה

לכשתלך

יישאר אחריך ריחם של

אותם שלא הבאת

בבואך

 

תגובות