שירים

דרך גבר בעלמה

 

בהומור ובקריצה, עם שחר בִּיקיצה -

אהבת אותי               

בצהרי היום ובמקלחת, עת הארוחה מונחת -

שיבחת אותי

ירד היום עטו צללים

אל ים צנחה חמה 

נשאת שוב אלי דברים, דרך גבר בעלמה

 
הגיח ערב ליל רַד, העיר אורה הציתה

שוב שחר בא וכבר אינךָ

- הרי היא  נחתה.

 

תגובות