פוסטים

כוח המילה

מילים הן כוח, בין אם כתובות הן או נאמרות - הן כוח.

אין זה משנה מה עיסוקך או תפקידך בעולם, הבנת אומנות זו של השליטה במילה ולעיתים דווקא אי אמירתה, היא אומנות בפני עצמה.

שהרי כבר אמרו חכמי היהדות 'מוות וחיים ביד הלשון' וגם 'מילה בסלע שתיקה בשניים'. אך כדי להבין קצת יותר את משמעותן של המילים ככוח יוצר ובורא בצורה מאוד מוחשית, אפתח מעט יותר את היריעה של הבנת כלי הבריאה.

אנו בוראים את מציאות חיינו, זאת יאשר כל בר דעת, שלושה שותפים במשולש כוחות אדיר זה הנמצא בתוכנו והם: המחשבה, הדיבור והמעשה. הדיבור/ המילה נמצאת בתווך בין המחשבה למעשה וככזאת היא משפיעה באופן טבעי ולרוב לא מודע לשני הכיוונים, גם על המחשבות והרגשות בעולמנו הפנימי וגם על העשייה הפונה אל העולם כלפי חוץ.

לרוב, ברגע שבו האדם נהיה מודע יחסי הגומלין בין שלושת הכוחות, התוצאה היא יותר תשומת לב למילים הנאמרות 'אפילו בצחוק' ויותר שליטה ובקרה טבעית במוצא פיו.

היבט נוסף וחשוב מאוד הוא ההבנה, כי תת מודע שלנו "הכוח הסמוי" אינו מבחין בין מילות גנאי הנאמרות בצחוק וקלות דעת על עצמנו, לבין מילים הנאמרות ברצינות, תת המודע מפרש את כל הנאמר כאמת ומציאות, לכן אם לצחוק על עצמנו, מן הראוי לעשות גם את זה על דרך ההלצה והחיוב, ולא כמוטיב הלצה המשולב עם ביקורת עצמית קשה כלפי עצמנו, דבר המחלחל פנימה כארס ומשפיע לשלילה על ביטחוננו העצמי.

והנה כאן נכנס לתמונה שחקן חיזוק נוסף הנקרא 'מסנן הלמה?' מסנן זה הינו מעין רשת וירטואלית דקה ועדינה, המונחת בצוואר ותפקידה אחד, להוות סינון ובדיקה אחרונה לפני הוצאת המילים מפינו. למה? האם אני בטוח שלא אצטער על מה שאומר? האם זו האמת שלי בנושא? האם אני עומד האחורי מה שאומר עם כל האחריות? שהרי מרגע שנאמרות המילים אין להם דרך חזרה, מכאן יבואו רק עוד ועוד הסברים אם נדרש לכך.

ואסכם במילותיו של מילדרד הינקלי שאמר: "נולדתם עם כוח הבריאה של היקום על קצה לשונכם"

מוגש מתוך הקורס
'פיתוח אינטליגנציה רגשית ואהבה פנימית'
שלכם
גלעד שימרון

תגובות