שירים

הזיכרונות

 

 

נאגרים בתוכנו

מתעצומות החיים

כצל נצמדים

אינם מרפים

 

הזיכרונות צפים

כל אימת שאנו ספונים

בהווה המשדר

שלנוכחותם אנו כמהים

 

בדריכות ממתינים

מאי שם מופיעים

כאלבום ,דפי יומן

בו אנו מעלעלים

 

הבזקי תמונות

דמויות, צורות

מילים, משפטים

שבהווה נשזרות

 

הזיכרונות הם עובדות

חותם החיים

לנצח נשמרים

למען הנזקקים

 

 

כל הזכויות שמורות 

19,10,2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות