שירים

צבעונים אדומים

 
אוסף עבורך צבעונים אדומים
כדי לראות השתקפותם בעיניך.
 
אוסף עבורך אהבה
כדי לראות השתקפותה בעיניך.
 
מלטף פניך בעלי כותרת אדומים
מריח את ניחוחם
את ניחוח אהבתך.
 
נושק לשפתיך הרכות
כמו אותם עלי כותרת רכים
צבעונים ואדומים
הלוטפים את גופך.

תגובות