שירים

חיה בסרט

רואה רק את מה שרוצה לראות.
אפשר לקרוא לזה תקווה,
אני קוראת לזה לחיות באשליות.
 
                                      וברור שהוא עדיין אוהב אותי.

תגובות