שירים

למה

 
 
למה
 
לא למה הזברה לובשת פיגמה
אלא למה ההתנהגות הזו
אנא הסבירו לי למה
 
פתאום אחרי שאיזה אידיוט
לפתע חטף את הקריז
למגרש כדורסל זרק הוא חזיז
 
ובנוסף איזה שם משפחה מגוחך
שם משפחתו של הפוגע מלאך
מלאך שכמעט חיים לקח
 
למה עשה זאת הוא עצמו לא יודע
אחד שאחר כך גידף וקילל
אז אדון נכבד לך לך אתה לאלף עזאזל
 
בלי שמץ של מושג איזה נזק גרמת
איך השארת אדם נכה לעולם
ועכשיו אתה מתחרט
על דבר שעשית כך  סתם
 
דבר שבא מתוך שטות
ואחר שילם בידו על הטעות
 

תגובות