שירים

הכיעור בשוד האנושי

ה כ י ע ו ר    ב ש ו ד   ה א נ ו ש י  /מאת  יעקב  אלג'ם

 

בן  88   התפרסם   לרגע

בן - בליעל   תקף   וגם   שדד

אדם   קשיש

שבר   לו   את   האף

את   כף   היד

ושתי   צלעות

כבר   לא   אלמוניות

בן   88   התפרסם   לרגע

בעקבות   ריבוי   מקרי   הפגע

התברר   שהוא   פסל

אלמן   שמפאת   גילו

זרק   את   חומריו   לסל

ונותר   לו   רק   מקלו

אך   הוא,  אלמן   ישראל,

אדם   עיקש,  הבטיח   שישוב

"כי  אין   ברירה   אחרת"

זב  דם   הצער   ומוכה   עלבון   מריר,

בן   הגבורות   הבטיח   הבטחה  עיקשת

לשוב   ולפסל 

 את   ה כ י ע ו ר    ב ש ו ד     ה א נ ו ש י

כחומר  רך   על  לב  של   אבן. 

תגובות