שירים

והיה אם תבוא בפתח הדלת

ב"ה

 

"והיה אם תבוא בפתח הדלת"

 

 

והיה אם תבוא בפתח הדלת,

כחום היום,

והיה אם מצאתי חן בעיני אדוני,

אסעד את ליבך,

ארווה צימאונך,

עד תאמר "לא אצא מעימך".

 

 

והיה אם תבוא בפתח הדלת,

עת בוא היורה,

והיה אם מצאתי חן בעיני אדוני,

ארוץ לקראתך,

אמחה הדמעה

מכנף מעילך

אדע כי ייחם לבבך.

 

והיה אם תבוא בפתח הדלת...

 

ומצאה הנערה חן בעיני אדוניה,

אך לא ידעה – הנערה

כי כל אותה העת

הייתה הדלת נעולה -

גשר צר הוא אל ליבה.

ועייף אדוניה מתלאות הדרך,

והלך לשוח בזרועות האחרת.

 

 

 

 ואתה הקורא,

אל יירע הדבר בעיניך,

רז בלאט, אלחש לאוזנייך,

   לו היה אדוניה אוהביה,

היה נושא ליבו אל חלונה,

רואה נשבה הרוח בחדרה....

 

 

 

כל הזכויות שמורות

 

 

תגובות