שירים

בדרך

כל הדרך אליך פיזרתי פרחים

בלתי נגמרים.

עיצבתי שבילי תעתועים

המשכתי לאט

דרך אחת ואין סטיה בה

 

כל הדרך אליך חשבתי עד לאן

והיכן היא עוצרת

בלתי נגמרת

רק מסמנת

בפרחים

מקומות, אבני דרך

לכל אותן שאלות

אולי אסור לקטוף עבורן

תשובות.

 

תגובות