שירים

דרוכה

.יושבת דרוכה
,כבר שעות קוראים לה לצאת למלחמה
.על עצמה
מביטה דרך חומות המגן
...אומדת את מצבה
כולם אוייבים
.והיא לבדה
,מביטה בחשש מאחוריה
...ראשה לאה ממחשבות
,הולכת לאיבוד בין צורריה
.נושמת נשימות כבדות
.אחרונות
כל כך הרבה כוונות
,על ילדה כל כך קטנה
!"אלחם עד טיפת דמי האחרונה"
,מצהירה בגאון
.דרך חומה גבוהה
מתכסה מגינים
ואוחזת הנשק בידה
כולם בחוץ רק מחכים למה שהיא תנסה עכשיו
.הטיפשה
.מרימה את ראשה בגאון ועוטה שריון מנצנץ
.מיישרת צוורה וסכינה משסף
...מתמוטטת בעיניים מצועפות
.הם לא ראו את זה בא
היא ניצחה בקרב
...חושבת קצת מאוחר..
.אבל הפסידה את המלחמה על עצמה

תגובות