שירים

חלונות

 

חלונות כמוהם כעיניים

הניבטים אליך מבין הכתלים

אוצרים בתוכם פרקי היסטוריה

מחזורי חיים שלמים

 

צורות רבות להם

מהם בזוהר מוארים

אחרים במסך מתכסים הם

בתוך תוכם מסוגרים

 

מהם מתקשטים להם

בפרחים ווילונות

אחרים תריס סוגרים הם

למען לא ייטיבו אותם לראות

 

רגעי אנוש
מאחוריהם צפונים

מבטיהם לרוב יסגירו

את נפש הבית מבפנים

 

 
כל הזכויות שמורות
1.2.2008

 

 

 

 

 

תגובות