שירים

נפשי

 
 

נפשי

 

יש הרצים לעולם הבא

יש הרצים לרחובות

ויש הרצים לספרים , לשירים

לריקודים , לעצמם, בתוכם

 

ואני מחליטה שבכל מקרה

נפשי לא תקרוס

היא תבקר ברכסים

בגבעות

בעקובים

במישורים

ותמיד תזדקף ותביט קדימה

 

בכל מכשול

בכל אכזבה

בכל מפלה

מבטיחה

 

להמשיך לחיות

להמשיך לחייך

רוצה אני לרוץ

למרחקים רחוקים

אולי קסומים

 לחיות באגדה ירוקה

 

 

 

תגובות