שירים

נשקו מים ושמיים

ב"ה

נשקו מים ושמיים

 

הלא שמעת, אימי, יולדתי,

אישי, חמק עם רדת ליל,

ניתץ לוחות הברית לשניים,

חבקיני נא,

עד יעבור הזעם.

 
 

ליבי, שומם כחרבה,

זרה, הייתי לי.

ביקשה נפשי, ולא מצאה

את יופי הדרה.

 
 

הלא ידעת, ביתי, משוש - חיי,

עם רדת המבול

נשקו מים ושמיים.

וגם האם מגובה צמרתה

ולובן חורפיה,

תשוב למעיין נוף ילדותה,

אל חיק אימה,

בדמות ילדה קטנה.

 

 

כל הזכויות שמורות 

 
 

 

תגובות