שירים

חסר אונים

אני לא מבין אותו זה פשוט שיגעון,

כיצד דווקא הצלחה מובילה לדיכאון.

אחרי חודשים צחיחים בהם קיבל רק מקל,

כאילו שהקיבה אינה יודעת איך גזר לעכל.

 

לאור ירח אינו נרדם, שרוי בתוך הזיה רצופה,

שהנץ השמש אותה מחליפה, בשינה טרופה.

בין אנחה לזיעה קרה, רצונו לחיים כמעט אזל,

ואני מסתכל עם עצב, כמה לעזור ברם מנוטרל.

תגובות